Đội của chúng tôi

 • Cô Hà Thục Anh
 • Bà Lê Thị Hoài Chi
 • Bà Giang Đại Ngọc
 • Bà Nguyễn Thị Hằng
 • Bà Trần Thị Kim Lý
 • Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa
 • Bà Trần Thị Kim Ngân
 • Cô Đào Thảo Hiền
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc
 • Bà Đỗ Thị Nga
 • Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú
 • Bà Nguyễn Thị Hương Hoa
 • Ông Nguyễn Tấn Tài
 • Ông Võ Mạnh Cường
 • Ông Dương Văn Minh
 • Ông Huỳnh Tấn Tâm