An ninh và An toàn

Băng cảnh báo (FMT-Color)

  • Độ bám dính cao chống mài mòn, thời tiết và hóa chất. Thích hợp cho các cơ sở công nghiệp và sản xuất để đánh dấu sàn nhằm xác định phía sau khu vực đỗ xe và nhà kho.
    Liên hệ với chúng tôi >

Băng cảnh báo (FMT-Y#B)

  • Thích hợp để xác định làn đường, lối đi, khu vực nguy hiểm, dụng cụ và thiết bị đánh dấu trong cơ sở sản xuất. Độ bám dính cao chống mài mòn, thời tiết và hóa chất.
    Liên hệ với chúng tôi >

Băng cảnh báo (FMT-W#R)

  • Thích hợp để xác định làn đường, lối đi, khu vực nguy hiểm, dụng cụ và thiết bị đánh dấu trong cơ sở sản xuất. Độ bám dính cao chống mài mòn, thời tiết và hóa chất.
    Liên hệ với chúng tôi >