Nhóm quản lý

1987

Công ty TNHH Công nghiệp KK Thái được thành lập vào năm 1978, ban đầu hoạt động ở thị trường nội địa. Với việc áp dụng các chiến lược tập đoàn và thị phần mới từ doanh số xuất khẩu, Thai KK đã chuyển đổi thành một công ty đa quốc gia trong thời gian gần đây.