Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

BIO-ECO

กล่องกระดาษพิมพ์โลโก้

กล่องกระดาษพิมพ์โลโก้

Giá thông thường 0₫
Giá thông thường Giá ưu đãi 0₫
Giảm giá Đã bán hết
  • ผลิตจากกระดาษ Cấp thực phẩm Chất lượng cao อย (Polybutylene Succinate - PBS)
  • ย่อยสลายได้ 100% ภายใน 6 năm
  • ทนความร้อนได้
  • 1 năm
  • ใช้หมึก Cấp thực phẩm
  • MOQ: 1,000-10,000 đô la (Thời gian thực hiện: 15-30 ngày)
  • MOQ: 30,000-100,000 đô la (Thời gian thực hiện: 30-45 ngày)

ใช้ ใส่ ดื่มเย็น กาแฟ เย็น ปั่น ชีวภาพ จาก ข้าวโพด ข้าวโพด ข้าวโพด ข้าวโพด ข้าวโพด ข้าวโพด ข้าวโพด ข้าวโพด ข้าวโพด ข้าวโพด ข้าวโพด (Polylactic Acid - PLA)

Xem toàn bộ chi tiết