Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

My Store

dung tích 1.200 ml.

dung tích 1.200 ml.

Giá thông thường 100₫
Giá thông thường Giá ưu đãi 100₫
Giảm giá Đã bán hết
จำนวน
ผลิตจากกระดาษ Cấp thực phẩm Chất lượng cao อย (Polybutylene Succinate - PBS) Phần 100% ภายใน 6 phần

Xem toàn bộ chi tiết