Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

My Store

12Oz

12Oz

Giá thông thường 130₫
Giá thông thường Giá ưu đãi 130₫
Giảm giá Đã bán hết
ผลิตจากกระดาษ Cấp thực phẩm Chất lượng cao อย (Polybutylene Succinate - PBS) Phần 100% ภายใน 6 phần
Xem toàn bộ chi tiết